Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

 

 

Ulu padişahlardan süzülüp gelen bu nesep,

onun o görünen nesebi olmuştur.

O hazrethı özünün, gerçekte neseple uzaktan ya da yakından ilgisi yoktur.

O, balıktan ta Simâk Yildızı’na' kadar kimsenin cinsinden değildir.

Adem'e kadar ulaşan onun bütün selefleri,

şarap meclisinin ve savaşın en büyükleriydiler. ]Mesnevi, c. IV, s. 339/1036-38]

 Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler